Vánoční koncerty v Praze, kostel U Salvátora, 20. a 23. 12. 2014