Pocta sbormistrům, 8. října 2013, Malostranská beseda